Thấy cả bầy chuột khổng lồ lội từ dưới nước lên, người phụ nữ chẳng những không xua đuổi mà còn gan dạ làm việc này

Thay vì xua đuổi bầy chuột khổng lồ, người phụ nữ này lại gan dạ đút cho chuột ăn khiến ai cũng rợn người.
Đời Sống 9/28/2020 8:02:00 AM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm