Thanh niên nhận cái kết thương tâm vì dám chạy lấn làn rồi tạt đầu xe bồn, hiện trường nhìn mà ám ảnh

Đang chạy trên đường, nam thanh niên lấn làn rồi tạt đầu xe bồn. Sau đó, người này bị bánh trước của chiếc xe bồn cán trúng, ngã ra đường, bị bánh trước cán trúng chân.
Đời Sống 10/5/2020 2:03:15 PM

Thế Huân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm