Thanh Hoá: 8 thanh niên đi 4 xe máy dàn hàng ngang thong dong giữa Quốc lộ không cho ai vượt

Sự việc được ghi nhận sáng 06/08 tại Hà Trung, Thanh Hoá.
Đời Sống 8/6/2018 2:10:08 PM

Theo Helino

Xem thêm