Tết của bà mẹ ở Hà Nội 30 tuổi đã có 8 đứa con: Làm việc gấp đôi ngày thường để kiếm tiền mua quần áo mới cho các con

Nhà đông con, kinh tế lại eo hẹp nên gia đình chưa bao giờ dám bỏ tiền mua cành đào, cây quất trong dịp Tết.
Đời Sống 2/4/2019 2:17:27 PM

Theo HELINO

Xem thêm