Sư tử mẹ quyết chiến với gấu đen khổng lồ để bảo vệ đàn con và cái kết

Trước sự đánh đuổi của sư tử mẹ, gấu đen liên tục thoái lui sau khi có ý định tấn công đàn sư tử con.
Đời Sống 12/3/2020 11:12:53 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm