Sau khi thủy triều xuống, người đàn ông ra bờ biển thấy đàn cua khổng lồ loi nhoi chạy khắp mặt đất

Sau khi thủy triều xuống, người đàn ông ra bờ biển thấy đàn cua khổng lồ chạy khắp mặt đất.
Đời Sống 9/29/2020 3:22:48 PM

Kim Kim (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm