Sau cơn mưa, người đàn ông ra ruộng vét cỏ dọn ao, ai ngờ lật đến đâu kinh ngạc đến đó vì thứ nằm phía dưới

Sau cơn mưa, người đàn ông ra ruộng dọn ao thì phát hiện rất nhiều cá nằm dưới đám cỏ úa.
Đời Sống 10/7/2020 10:32:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm