Sau cơn mưa, bé trai ra đường bắt gặp cảnh tượng khó tin, bắt mỏi tay cũng không hết

Hàng trăm con cá lúc nhúc trên đường, bắt mỏi tay cũng không hết.
Đời Sống 9/28/2020 6:45:26 PM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm