Sau cơn mưa, bãi cỏ trở nên mềm nhũn, cầm cây chọc vào thì xảy ra cảnh tượng khó tin

Bãi cỏ trở nên mềm nhũn như bánh sau cơn mưa lớn.
Đời Sống 9/8/2020 6:56:45 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm