Rợn người cảnh mực ống dùng xúc tu quấn chặt con cá khủng rồi lôi xuống đáy biển ăn thịt

Clip mực ống kéo con cá khủng xuống đáy biển sâu để ăn thịt được xem là cảnh tượng xưa nay hiếm, ít ai được nhìn thấy.
Đời Sống 08:42 03/03/2021

Bạch Liên Hoa (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm