Rắn hổ mang tử chiến trăn vua, nhận về cú đớp ngang cổ đầy đau đớn

Nhằm chiếm lấy thế thượng phong, trăn vua chủ động ra đòn trước khiến rắn hổ mang đau đớn.
Đời Sống 11/30/2020 7:46:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm