Ra ruộng lúa giữa trưa nắng, chàng trai phát hiện thứ lúc nhúc đang 'ẩn thân' dưới lớp bùn nhão

Ra ruộng lúa giữa trưa nắng, chàng trai phát hiện điều bất ngờ.
Đời Sống 9/29/2020 2:11:18 PM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm