Ra đồng đuổi bắt chim trĩ nhưng hai anh em lại bất ngờ hơn khi thứ mình bắt lại là hai sinh vật này

Đó là những chú vịt trời con, con nào con nấy đều béo núc ních.
Đời Sống 00:05 30/11/2021

Theo Thiên Vũ (T.H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm