Ra ao bắt cá, người phụ nữ câu được con trai khủng, mổ ra xem thử thì mừng rỡ vì phát hiện cả một kho báu bên trong

Câu được con trai khủng, người phụ nữ mổ ra thì phát hiện bên trong toàn là ngọc trai quý hiếm.
Đời Sống 10/5/2020 9:42:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm