Ra ao bắt cá, hai anh em nghe tiếng động lạ trong đám bèo, tiến đến gần xem thì phát hiện thứ đáng kinh ngạc

Hai anh em nghe tiếng động lạ trong đám bèo liền dùng tay đào bới và tìm được rất nhiều cá khủng.
Đời Sống 10/18/2020 9:19:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm