Phát hiện cái lỗ dưới gốc cây bên bờ ao, nam thanh niên liều mình thò tay xuống liền kinh ngạc khi chạm phải thứ này

Phát hiện cái lỗ dưới gốc cây bên bờ ao, nam thanh niên cho tay xuống thì bắt được cả một rổ tôm.
Đời Sống 9/30/2020 6:45:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm