Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Trời đã trao cho Qua mọi kiến thức để giúp nhân loại"

"Chưa bao giờ trong lịch sử kiến tạo ra loài người, trời đích thân thử thách ai, dạy ai. Giờ trời trao truyền cho Qua mọi kiến thức để giúp dân tộc các người anh em, giúp cho nhân loại", ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ với phóng viên.
Đời Sống 2/26/2019 8:54:23 PM

Theo Quốc Chiến/Soha/Trí thức trẻ

Xem thêm