Nước rút, hai anh em cùng kéo nhau ra bờ lục bình bỏ hoang tìm cá và cái kết khiến ‘CẢ LÀNG BẬT NGỮA’

Hai cậu bé vác về cả thùng cá khủng, ai nhìn thấy đều không khỏi giật mình.
Đời Sống 20:01 29/11/2021

Theo An An (TH)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm