Nữ quái vào cửa hàng, hô 'món gì chị cũng lấy' rồi sẵn tay 'cầm nhầm' 3 chiếc điện thoại xịn

Sau khi vào cửa hàng hô "món gì chị cũng lấy", người phụ nữ này liên tục đi xung quanh khen cửa hàng, nhân viên. Sau đó, người phụ nữ này lấy luôn 3 chiếc điện thoại xịn trong cửa hàng rồi bỏ đi.
Đời Sống 11/24/2020 10:49:39 AM

Thế Huân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm