Nữ quái trộm iPhone X dễ như ăn kẹo trước mặt nhân viên bán hàng

Đóng vai người mua hàng, nữ quái đã dùng thủ thuật trộm iPhone X ngay trước mặt nhân viên bán hàng.
Đời Sống 11/29/2018 6:00:00 AM

Theo MrBO/Ngoisao.vn/Người Lao Động

Xem thêm