Nhặt được khúc gỗ mục trôi sông, đám trẻ mang lên bờ và bất ngờ phát hiện thứ lúc nhúc bên trong

Đám trẻ nhặt được khúc gỗ mục trôi sông, đến khi đem lên bờ thì phát hiện thứ lúc nhúc bất ngờ bên trong.
Đời Sống 9/16/2020 4:56:28 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm