Nhân lúc chim mẹ đi vắng, đàn châu chấu khổng lồ tấn công tổ chim và cái kết không ngờ

Những con chim non gặp phải nguy hiểm khi vắng mẹ và dễ dàng trở thành con mồi của châu chấu.
Đời Sống 10/19/2020 9:22:17 PM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm