Người phụ nữ sang đường thiếu quan sát bị ô tô hất tung lên nóc capo

Do không chú ý quan sát khi sang đường, người phụ nữ bị ô tô con hất văng lên nóc capo rồi rơi xuống đường.
Đời Sống 7/18/2019 2:55:36 PM

Theo Vietnamnet

Xem thêm