Người đàn ông ném ớt bột vào mặt chủ tiệm vàng để cướp và cái kết không tưởng

Tên cướp táo tợn thò tay vào túi rồi bốc một nắm ớt lớn ném thẳng vào mặt chủ tiệm vàng để cướp nhưng bất thành.
Đời Sống 9/8/2020 6:14:00 AM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm