Người đàn ông bức xúc đâm nát xe lạ đỗ trước nhà

Bức xúc vì bị chắn lối, người đàn ông lái xe của mình tông liên tiếp vào xe lạ đậu trước nhà, gây hư hỏng nặng.
Đời Sống 9/24/2017 2:22:49 PM

thuytrinh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm