Nam thanh niên cố gắng khởi động cưa máy cầm tay, nhìn vị trí lưỡi cưa ai nấy đều đổ mồ hôi hột

Nam thanh niên kẹp lưỡi cưa máy cầm tay vào giữa hai chân rồi ra sức khởi động mà quên mất rằng nếu chiếc máy cưa hoạt động thì...
Đời Sống 10/7/2020 7:38:32 AM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm