Nam thanh niên bị nhóm người cầm ghế, gậy lao vào đánh tới tấp nhưng không ai dám can ngăn

Sau khi nảy sinh mâu thuẫn, nhóm 5 thanh niên đã cầm ghế, gậy lao vào đánh một thanh niên khác. Mặc dù xung quanh có nhiều người chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn.
Đời Sống 10/19/2020 9:18:52 AM

Thế Huân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm