Nam nhân viên giao hàng làm điều khó hiểu này với cốc kem rồi thản nhiên giao cho khách như chưa hề có chuyện gì xảy ra

Sau khi gõ cửa, nhân viên giao hàng đã có hành động ghê tởm với cốc kem rồi thản nhiên giao cho khách.
Đời Sống 10/7/2020 1:49:51 PM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm