Mẹ chồng nhà người ta: "Con dâu là để yêu thương, không phải lấy về làm giúp việc"

"Con nhà mình là cục vàng thì con người ta cũng là cục kim cương. Đem vào nhà mình để mình hành à?". Mẹ chồng của năm đây rồi! ??
Đời Sống 8/7/2018 1:50:00 PM

Theo Helino

Xem thêm