Mãn nhãn cảnh kéo lưới vét nốt đáy ao phát hiện điều kỳ diệu dưới lớp bùn đất

Nhóm người kéo lưới vét đáy ao phát hiện điều kỳ diệu dưới đáy sông.
Đời Sống 9/3/2020 1:54:43 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm