Màn giả tai nạn để đòi tiền siêu lố bịch của người phụ nữ trung niên Trung Quốc

Người phụ nữ trung niên Trung Quốc này có lẽ không biết rằng toàn bộ hành động lố bịch của mình đã bị camera hành trình ghi lại không sót 1 giây.
Đời Sống 3/10/2019 6:49:56 AM

Theo HELINO

Xem thêm