Mải giao chiến, 2 chú rắn rơi khỏi nóc nhà 3 tầng, tưởng kết thúc ai ngờ cuối cùng vẫn đánh nhau tơi bời

Sau 10 phút chiến đấu, 2 con rắn rơi khỏi nóc tòa nhà 3 tầng. Dù vậy, khi rơi xuống dưới chúng vẫn tiếp tục đánh nhau tơi bời.
Đời Sống 11/28/2020 2:45:00 PM

Thế Huân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm