Lớn xác như nai sừng tấm nhưng vẫn bị gấu đen dìm cho đến chết, có được chiến lợi phẩm con gấu vật vã lôi lên bờ xử thịt

Con gấu lao với tốc độ chóng mặt trên sông, đuổi theo con nai sừng tấm đang bỏ chạy thục mạng.
Đời Sống 14:34 27/07/2021

Theo Mỹ Mỹ (T.H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm