Lễ hội thuần hóa ngựa hoang 'bằng tay không' của người Tây Ban Nha

Khi lễ hội diễn ra, những con ngựa hoang được lùa vào một đấu trường, người tham gia có nhiệm vụ vật ngã và cắt đi phần bờm, đuôi của chúng. Lễ hội này được tổ chức thường niên tại một ngôi làng ở Tây Ban Nha.
Đời Sống 09:45 21/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm