Lao xuống bắt gà con, đại bàng bị gà mẹ tung 'liên hoàn cước', rúm ró nép vào một góc

Tưởng đã có thể cướp được miếng mồi ngon, nào ngờ đại bàng lại bị gà mẹ làm cho bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, đúng là không ai thương con bằng mẹ.
Đời Sống 9/15/2020 1:13:00 PM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm