'Lác mắt' chứng kiến chú chó có khả năng làm được điều mà chỉ có con người mới có thể làm

Chú chó này có thể đi ngược bằng hai chân, điều mà trước nay chỉ có con người mới có thể.
Đời Sống 9/8/2020 8:37:00 AM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm