Kỳ lạ người đàn ông hô một tiếng thì cả đàn chim hàng trăm con liền bay đến, bám theo chân không rời

Người đàn ông chỉ hô một tiếng, cả đàn chim hàng trăm con liền bay đến khiến ai nấy bất ngờ khó tin.
Đời Sống 9/8/2020 12:53:06 PM

Kim Kim (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm