Kỳ lạ dòng sông 'sôi sùng sục' trụng chín bất cứ sinh vật nào lọt xuống chỉ trong vài giây

Đó là dòng sông Shanay-Timpishka luôn sôi sùng sục giữa rừng Amazon, Peru. Sức nóng từ dòng sông có thể giết chết bất cứ sinh vật nào rơi xuống trong vài giây.
Đời Sống 9/14/2020 2:58:51 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm