Kỳ đà rình ăn cắp trứng trăn và cái kết bị mổ sưng đầu nhưng vẫn không chừa cứ ở lì một chỗ nhìn chằm chằm vào con mồi

Kỳ đà ban ngày ban mặt rình trước hang trăn định ăn cắp trứng và cái kết bị mổ sưng đầu nhưng vẫn lì lợm nhìn chằm chằm vào con mồi không chịu đi.
Đời Sống 9/5/2020 11:02:22 AM

Gia Nhĩ (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm