Kỳ đà 'HÁU ĐÓI' đi săn thỏ, sẵn sàng bò vào tận hang lôi cổ con mồi và 'ĐOẠT MẠNG' chỉ trong tích tắc

Với cơ thể to lớn và lực hàm khỏe mạnh. Kỳ đà dễ dàng đoạt mạng và lôi cổ thỏ rừng trong hang để ăn thịt.
Đời Sống 08:25 31/07/2021

Theo Miên Tử (T/H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm