Kinh ngạc màn vớt cá trên sông dễ như ăn kẹo, nhìn thành phẩm lúc nhúc mà hoảng hồn

Người quay phim hét không ngừng khi việc bắt cá lại trở nên dễ dàng và nhiều đến như vậy.
Đời Sống 11:49 02/09/2020

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm