Kinh ngạc khoảnh khắc cá voi sinh con sau 15 tiếng đau đẻ

Cá voi beluga mẹ hạ sinh con non sau 15 giờ vượt cạn tại Thủy cung Shedd ở Chicago.
Đời Sống 9/7/2020 11:50:00 AM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm