Kinh ngạc cảnh trâu rừng liều mình húc tung cả đàn sư tử để giải cứu thằn lằn

Thấy kẻ yếu thế bị bắt nạt, trâu rừng không nề hà nguy hiểm húc tung đàn sư tử khi phát hiện chúng săn được một con thằn lằn.
Đời Sống 9/14/2020 8:30:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm