Kinh hãi cảnh cá sấu khổng lồ bị bỏ đói lâu ngày tấn công luôn đồng loại, quyết 'ăn tươi nuốt sống'

Con cá sấu khổng lồ này đã quyết định tấn công một con cá sấu non nhỏ hơn vì quá đói.
Đời Sống 9/22/2020 8:45:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm