Khó tin cảnh rắn hổ mang bị cua kẹp quằn quại không thể chống trả

Rắn hổ mang con bị cua kẹp khiến người xem ngạc nhiên.
Đời Sống 10/5/2020 1:20:44 PM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm