Hy hữu: Khóinh hoàng cảnh rắn nuốt rắn muốn 'trẹo quai hàm', cái kết 'xanh mặt', liệu có trôi?

Ai ngờ con rắn lại ăn luôn thịt đồng loại của mình. Nhìn cảnh tượng này ai cũng né xa chục mét vì đồng loại nó còn dám nuốt gọn vô bụng thì có chừa thứ gì.
Đời Sống 04:27 08/08/2021

Lý Hoàng Hậu (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm