Học viên nhấn nhầm chân ga khiến thầy dạy hoảng hốt chạy theo và cái kết

Học viên nhấn nhầm chân ga khiến xe ôtô chạy lùi nên thầy dạy lái xe phải đuổi theo nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế.
Đời Sống 12/16/2020 7:30:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm