Hoảng hồn bầy sư tử diễu phố, phè phỡn nằm giữa đường khiến xe cộ 'tê liệt' không dám nhúc nhích

Bầy sư tử ùa ra đường lộ, khiến xe cộ không dám nhúc nhích.
Đời Sống 9/14/2020 10:40:46 AM

Kim Kim (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm