Hai thanh niên đặt chiếc lồng sắt bên cạnh mương nước, một lát sau đã có con chuột 'thành tinh' siêu to mắc bẫy

Clip hai thanh niên đặt chiếc lồng sắt bên cạnh mương nước, một lát sau quay lại đã bắt được con chuột "thành tinh" siêu to khổng lồ.
Đời Sống 9/26/2020 8:00:00 AM

Gia Nhĩ (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm