Hai người đàn ông rủ nhau vác cuốc xẻng vào rừng, dùng cây vẽ bậy lên mặt đất nhưng ai cũng tá hỏa trước thứ 'mọc lên' từ vị trí ấy

Tưởng vác cuốc xẻng vào rừng làm cỏ, nào ngờ hai người đàn ông lại làm nên điều không tưởng.
Đời Sống 07:55 03/09/2020

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm